{$SCRIPT_NAME} = (string)"/index.php"
{$app_name} = (string)"CMS"
{$sitename} = (string)"LIHOVAR Smíchov"
{$lang} = (string)"cs_CZ"
{$encoding} = (string)"utf-8"
{$routeManager} = Object
{$routeParams} = Array(0)
{$isMobile} = (boolean)false
{$isTablet} = (boolean)false
{$content_obj} = Object
{$content_id} = (string)"4"
{$page} = (string)"disclaimer"
{$page_id} = (string)"disclaimer"
{$page_name} = (string)"disclaimer"
{$page_alias} = (string)"disclaimer"
{$position} = (string)"1.2"
{$friendly_position} = (string)"1.2"
{$rootPosition} = (string)"1"
{$en} = (integer)0
{$cs} = (integer)1
{$pageTitle} = (string)""
{$pageMetaDesc} = (string)""
{$pageImage} = (string)""
{$barvaMenu} = (string)"primary"
disclaimer

Veškeré informace a údaje včetně vizualizací uvedené na tomto webu jsou pouze informativní povahy.

Vizualizace, grafické zobrazení a obsahové popisy netvoří přesnou předlohu realizace stavby projektu nebo bytů a představují pouze orientační zobrazení, které může v budoucnu podléhat změnám. Závazným podkladem realizace je považována výhradně smluvní dokumentace.

jednotka
Pojmem byt se v tomto dokumentu rozumí také ateliér nebo nebytový prostor - ubytovací jednotka, pokud není uvedeno jinak.
situace
Grafické i textové vyjádření situace jednotky v rámci projektu, objektu (domu) a podlaží.
půdorys
Detailní zobrazení půdorysu jednotky, orientace, měřítka a výhledů z dané jednotky vč. možného uspořádání nábytku. Kuchyňská linka, elektrické spotřebiče ani nábytek nejsou součástí nabídky a ceny bytu. Rozmístění nábytku je pouze ilustrativní.
podlahová plocha
Někdy také celková podlahová plocha, dle platných právních předpisů (nařízení vlády č. 366/2013 Sb.), znamená celkovou plochu všech místností jednotky a také plochy pod nosnými i nenosnými zdmi, přizdívkami a jádry (v cenících označenou zjednodušeně jako vislé konstrukce). Jedná se o plochu, která je vymezena obvodovými zdmi jednotky.
příslušenství
Součástí obytné ani podlahové plochy nejsou:
  • terasy
  • zatravněné terasy
  • lodžie
  • balkony
orientace
udává směrování obývacího pokoje jednotky.
výhledy
Zjednodušené znázornění, kam bude z dané jednotky výhled.
tabulka výměr
Přehledné zobrazení všech místností jednotky vč. souhrnných výpočtů. Tabulka je rozdělena do hlavičky (číslo jednotky, dispozice), výčtu místností, souhrnných výměrů obytné plochy, přehledu příslušenství a doplňkových informací.
obytná plocha
Jedná se o jednoduchý součet ploch jednotlivých místností bytu (pokojů, kuchyně, kuchyňský kout, koupelny, WC, komory, předsíně, spíže atd.).
parkovací stání, garáž a sklep
nejsou součástí bytu a je nutné je koupit společně s bytem. Ceník tohoto příslušenství je k dispozici na vyžádání v našem prodejním centru.
Použití webu

Za veškeré informace uveřejněné na stránkách www.lihovar.cz (dále jen Stránky) odpovídá Trigema a.s. jako provozovatel těchto internetových stránek. Podmínky pro uživatele Stránek jsou následující:

Provozovatelem Stránek www.lihovar.cz je Trigema a.s. (dále jen Provozovatel).

Tyto podmínky pro uživatele (dále jen Podmínky) Provozovatel vydává pro účely seznámení veřejnosti se způsobem a podmínkami Stránek.

Zasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu Provozovatele do obsahu a technické podstaty Stránek je zakázáno. Oprávnění rozhodovat o změnách Stránek má pouze Provozovatel.

Podmínky je oprávněn měnit nebo doplňovat pouze Provozovatel.

Přístup k některým informacím uvedeným na Stránkách může být Provozovatelem podmíněn poskytnutím osobních údajů uživatele. V takovém případě Provozovatel nakládá s těmito údaji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Veškeré informace a údaje včetně vizualizací uvedené na těchto stránkách jsou pouze informativní povahy. Vizualizace, grafické zobrazení a obsahové popisy netvoří přesnou předlohu realizace stavby projektu nebo bytů a představují pouze orientační zobrazení, které může v budoucnu podléhat změnám. Za závazný podklad realizace je považována výhradně smluvní dokumentace.

Informace zobrazené na těchto stránkách nejsou návrhem na uzavření smlouvy. Poskytnutí uvedených produktů nebo služeb je vázáno na splnění dalších podmínek, které Vám ochotně sdělíme v našem prodejním centru.

Vznikne-li v budoucnu mezi kupujícím a prodávajícím spotřebitelský spor, je mimosoudním řešením takového sporu pověřena Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Podmínky užívání Stránek jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění. Dnem zveřejnění je 5. září 2023. Doporučená konfigurace prohlížeče a počítače: Web je plně kompatibilní se všemi obvyklými typy prohlížečů v posledních verzích (tj. s nainstalovanými aktualizacemi k měsíci září 2023). Web byl testován pro prohlížeče Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera. Pro plnou funkčnost webu je nutná zapnutá podpora JavaScriptu.

Vyplněním a odesláním kontaktního formuláře uděluje návštěvník souhlas, aby společnost Trigema a.s. zpracovávala za účelem marketingového využití jeho osobní údaje: e-mail, údaje o komunikaci s klientem. Tento souhlas uděluje na dobu neurčitou a je si vědom toho, že jej může kdykoliv odvolat.

Trigema
Bucharova 2641/14
158 00 Praha 5
IČ: 61466123
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12794
Kontaktní osoba
Michal Netolický
Tel.: +420 227 355 229
E-mail: netolicky@trigema.cz